• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 408
van het eiland, en heeft 4 kleine spitse torentjes aan de 4 bovenhoeken, en 5 zware klokken; het half verwoest en afgesloten koor bevat nog eene arduinsteenen graftombe. Het oude dorp Biezelingen, reeds in het jaar 1300 voorkomende, bloeide oudtijds door handel en scheepvaart; maar de goede haven is reeds lang verzand, ofschoon het nog een net dorp met 400 inw. en eene kerk is. Eversdijk is thans slechts een gehucht, gelijk ook Dijkwel, dat oudtijds eene fraaije en prachtige kerk bezat, die de kerk van Kapelle geworden is. Volgen wij nu van Kapelle den weg, die van Goes Z. O. door het eiland Z. Beveland leidt, dan komen wij, 2 uren van Goes, in het dorp ScWe, met 300 inw., met Vlake ééne gemeente uitmakende, en eene fraaije kerk, met eenen hoogen toren bezittende. Een half uur verder Z. O. ligt het dorp Kruiningen, eene aanzienlijke gemeente, met omtrent 1.300 inw., die van den landbouw leven, en reeds zeer vroeg bekend. Zij had voorheen met ontzettende watervloeden te worstelen (1530, 1532, 1570), leed van de vijanden veel in den spaanschen oorlog, en is eerst in den laatsten tijd door gepaste maatregelen tegen zware overstroomingen beschut, nadat de inbraak van 1808 groote verwoestingen had aangerigt. Het dorp is groot en fraai en bevat ongeveer 800 inw., en heeft eene fraaije boomrijke straat, met eene markt en verscheidene mindere stegen. De kerk, vóór de hervorming reeds aanwezig, is een oud, ruim, kruisvormig gebouw, op 2 rijen pilaren rustende, en voorzien van eenen hoogen, spitsen toren; zij heeft geen orgel. Er is ook eene kerk voor de chr. afgescheidenen, maar het oude adellijke Slot van Kruiningen, dat reeds sinds lang vervallen was, is in 1721 afgebroken. — Nog verder Z. O., 3J uur van Goes, ontmoeten wij het oude dorp Krabbendijke, dat 600 inw. telt, en eene meestoof met eenen korenmolen bezit; het is herhaalde malen aan zware overstroomingen blootgesteld geweest en het noorder gedeelte der gemeente is nog altijd door het water bedekt. Het bezit eene in 1823 verbeterde herv. kerk; vroeger lagen in den omtrek 2 schansen. Zuidelijk, aan de schorren der Wester-Schelde, ligt de gemeente Waarde-en-Valkenisse, die ruim 500 inw. telt, en verder Z. O. het gehucht Ritland, vroeger een groot en aanzienlijk dorp aan de Honte, tegenover het verdronken land van Saftingen. In 1530 werd de geheele streek onder het water bedolven, en eerst in 1773 werden weder eenige kleine polders ingedijkt. Eén half uur verder vinden wij op den Z. oostelijksten hoek van het eiland het Fort Bath, in het jaar 1785 aangelegd, tot heffing van eenen tol

Provincie Zeeland. Gemeente Fort-Bath.

 
wapen van Fort-Bath 458 Bunders
550 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500