• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 366
de 10ae eeuw gedeeltelijk aan de graven van Holland werden afgestaan, om het land des te krachtiger tegen de Noormannen te kunnen beschermen. De landstreek was door vele takken der Schelde doorsneden, die het aan zware overstroomingen blootstelden. Nogtans was Noord-Beveland een der schoonste en vruchtbaarste eilanden van Zeeland geworden en had men steeds den geduchten vijand weten af te keeren, tot dat bij de watervloeden van 1530 en 1532 het geheele eiland met al zijne dorpen en een groot aantal bewoners door de zee bedolven werd. Eerst omtrent eene eeuw later begon men den grond wederom in te dijken en later is al het verdronkene wederom trapswijze aan de golven ontwoekerd. Noord-Beveland wordt ten N. door de Roompot, ten O. door de Ooster-Schelde, ten W. door het Veersche Gat en ten Z. door de Zuidvliet of Zandkreek omringd; het is 6.100 bunders groot en bevat omtrent 5.000 inw., die meestal in den landbouw hun bestaan vinden. — Het dorp Colijnsplaat, op den noordoever, is de fraaiste en voornaamste plaats van het eiland en werd in 1599 gebouwd. Het telt omtrent 1.800 inw., en bevat eene zeer nette Herv. Kerk en een Regthuis, die aan de zijden van een langwerpig vierkant plein staan, hetwelk de voornaamste straat uitmaakt, met fraaije woningen omzet en met 2 rijen boomen beplant is; er is ook eene meestoof. — Westwaarts ligt Wissekerke, met zijne bijbehoorende polders en gehuchten, als: 's Gravenhoek, Geersdijk en Kampens-Nieuwland, omtrent 2.400 inw. bevattende, en vóór de groote doorbraak van 1532 het bloeijendste dorp des eilands; juist eene eeuw later werd deze polder weder ingedijkt en ontstond er weder een dorp van denzelfden naam, dat evenwel veel noordelijker ligt. Het dorp is groot en ruim gebouwd, en heeft onderscheidene straten, met eene in .1660 gebouwde en in 1779 vergroote kerk, zonder orgel. — Kortgene beslaat het zuidelijkste gedeelte van het eiland en grenst ten O. aan de gemeente Kats, met ruim 400 inw., die in de oudste tijden aan het geslacht van Kats behoorde, hetwelk aldaar een zwaar kasteel had, dat met de plaats in 1532 geheel is ondergegaan. Kortgene was in den ouden tijd eene stad, omstreeks het jaar 1413 gesticht; doch de zware overstroomingen hebben ook dit stedeke (2 nov. 1532) vernield, en eerst omstreeks 1681 werd het tegenwoordige dorp gebouwd. Het is thans eene groote bevallige plaats met 1.000 inw. en eene kort na 1681 gestichte kerk, die gebouwd is tegen den toren, welke bij de ondervloeijing was blijven staan; in 1819 werd in deze fraaije kerk een orgel geplaatst. Er is in dit dorp

Provincie Zeeland. Gemeente Kats.

 
wapen van Kats 1252 Bunders
450 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500