• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 398
waardige kapitale sluizen, waartusschen eene kom ligt van 116 el lang en 40 el breed, en die geheel van arduinsteen is opgehaald; de beide deelen der stad zijn door eene fraaije dubbele houten draaibrug, op vier jukken rustende, vereenigd; de kaaijen zijn met boomen beplant en het geheel heeft een bevallig en levendig uiterlijk. Sas-van-Gent, in 1583 door de Spanjaarden bezet en in 1644 door Frederik Hendrik belegerd en hernomen, werd in 1747 en 1794 door de Franschen overmeesterd en in 1795 met geheel Staats-Vlaanderen aan hen afgestaan. Het telt thans 1.070 inw., waaronder 850 R. Kath. en 210 herv., die van landbouw en scheepvaart bestaan; buitendien is er 1 stijfselmakerij, 2 bierbrouwerijen, 1 aardappelmeelfabriek, kensnijderij, enz. De stad heeft twee markten, 5 straten en 2 kerken; de vroegere fraaije militaire gebouwen bestaan niet meer, zijnde het zeer fraaije Arsenaal in 1846 afgebrand. In de nabijheid ligt het dorp Westdorpe, met 420 inw., ofschoon de gemeente er 1.400 bevat; er is 1 cichoreifabr., 2 leerlooijerijen, en eene nette R. K. Kerk, met orgel en koepeltoren. — Zuiddorpe, meer oostwaarts, was voorheen grooter, maar is nog een fraai dorp met 930 zielen, waarvan 360 in de kom; er bestond hier vroeger eene zeer aanzienlijke R. K. kerk, die na haar geheel verval in 1817 door eene nieuwe kleinere vervangen is. Zij heeft een torentje, een orgel en één altaar. — Z. van deze gemeente vinden wij Overslagh, juist op de grenzen, die het dorp doorsnijden, met 400 inw.; en oostwaarts Koewacht, waar dit insgelijks het geval is; daarbij behoort de buurt St. Andries. Beide dorpen liggen te midden van bosschen op eenen schralen heideachtigen grond, die door sterke bemesting moet vruchtbaar gemaakt worden. Koewacht heeft 2 bierbrouwerijen, 4 klompenmakerijen, 1 kleine leerlooijerij, 2 korenmolens en in het zeeuwsche gedeelte 320 inw.; de R. K. kerk staat op belgischen grond — Twee uren N. O. van Sas-van-Gent treffen wij de stad Axel aan, waarnaar de geheele omtrek den naam van het land van het Land van Axel draagt. Het is eene zeer oude plaats, van eene langwerpig vierkante gedaante, met 2.600 inw., waaronder 2.200 herv., en slechts de helft in de stad zelve. De bewoners bestaan van den landbouw; men vindt er 2 meestoven, 2 kleine bierbrouwerijen, 1 stijfselmakerij, 1 tabaksfabr., 1 kleine zoutkeet en 2 korenmolens. Vroeger lag de stad op een door 2 armen van de Schelde gevormd eiland, dat in 1789 aan het vaste land verbonden is. In de 14d*

Provincie Zeeland. Gemeente Koewacht.

 
wapen van Koewacht 2064 Bunders
1875 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500