• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 406
t uurs van het dorp ligt het gehucht Bakendorp, oudtijds eene aanzienlijke heerlijkheid op zich zelve. — Hoedekenskerke met het dorp Kwadendamme, aan de Houte, is eene vrij aanzienlijke landbouwende gemeente met 800 inw., en eene met een orgel voorziene herv. kerk, zonder toren; te Kwadendamme (540 inw.), staat eene in 1801 gebouwde kleine, maar nette R. K. kerk, meteen net vierkant torentje. — Wederom een weinig westwaarts ligt Overzaiule of Ovezande, in eene allerschoonste streek; het bevat ruim 800 inw., die van den landbouw leven en heeft eene in 1840 zeer verbeterde herv. kerk, met torenen orgel; voorts Driewege, een klein, net plaatsje, met eene goede kerk, en het gehucht Coudorpe, die te zamen eene heerlijkheid met ruim 450 inw. uitmaken. Eindelijk ligt op de Z. westelijkste punt van het eiland Z. Beveland de gemeente Borsele. Het zeer oude eiland Borsele werd vroeger door de Yve, de Dierik en de Zwake van Z. Beveland gescheiden, en wordt reeds in de 7de eeuw vermeld; op het laatst der 15d* eeuw was het reeds met de Baarlanden, Heinkenszand en Overzande verbonden. In 1530 en 1532 werden al de dorpen van dit eiland onder het water bedolven en eerst in 1616 begon men de gewonnen gronden weder langzaam te bedijken. De oude heeren van Borsele waren oudtijds zeer rijk en magtig en hebben zich naderhand in verscheidene aanzienlijke takken gedeeld; zij rekenden hunnen oorsprong in Zeeland reeds van het jaar 800, en stierven uit in 1470. Het dorp Borsele, ook wel Monster geheetun naar het in 1530 verdwenen groote dorp Monster, ligt 3} uur Z. W. van Goes, telt 800 inw., en is eene fiaaije plaats, in welker middea men een langwerpig vierkant, met boomen beplant plein aantreft; de kerk wordt in een gedeelte van het Gemeentehuis gehouden. In de nabijheid ligt nog een vlieberg, de Berg van Troije genoemd, waarbij vroeger het adellijke slot Troije stond. Van Borsele N. O. waarts opgaande, komen wij te '$ Heerenlwek, een vr\j levendig dorp met 800 inw., veel vertier, en 2 kerken, waarvan de herv. in 1672 gebouwd en in 1833 vernieuwd, en de R. K. in 1797 ingewijd is; beiden hebben eenen toren, en de laatste een (raai orgel. — Eén uur ten N. O. ligt het op bl. 371 vermelde groote dorp Heinkenszand, bijna één uur N. W. het dorp Nieuwedorp, dat sedert 1838 eene zeer goede haven in het Sloe, en sedert 1841 eene fraaije kerk voor de chr. afgescheidenen heeft, en ruim één uur ten O. het dorp Nisse, l{ uur Z. van Goes. Dit dorp bevat omstreeks 500 inw., is groot en fraai, aan drie zyden van een langwerpig vier-

Provincie Zeeland. Gemeente Nisse.

 
wapen van Nisse 965 Bunders
530 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500