• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 397
liggende gronden trapswijze ingedijkt, en in 1788 is door het leggen van den Kapitalen dam ten Z. de laatste zeearm, die het eiland omgaf, afgesloten. Na het jaar 1588, toen de oude stad bijna geheel was ondergegaan, werd een groot gedeelte geslecht en het andere door de Staten versterkt met een vijfhoekig fort, dat na 1638 echter weder verlaten werd. De gemeente bevat thans ruim 2.100 inw., waarvan omtrent 500 in het eigentlijke dorp, en die grootendeels van den landbouw bestaan, daar de vruchtbare omstreken uitmuntende tarwe opleveren. Er is 1 meestoof en 1 olieslagerij. De Herv. Kerk is omstreeks 1640 gebouwd, en het tegenwoordige gemeentehuis in 1807. In de kerk vindt men op een glasraam eene afbeelding van Willem Beukelsz. De nieuwe ƒ?. K. kerk is in het vorige jaar (1858) ingewijd. Ten Z. van den Braakman, tusschen dit water en de belgische gemeente Bouchante, ligt het dorp Philippine, voorheen eene vesting, en dus genoemd naar den stichter Filips II, koning van Spanje. Het is een armoedig plaatsje, dat met de buurt Posthoorn, de Bouchantsche haven en bijbehoorende polders omtrent 440 inw. bevat, die in den landbouw en voornamelijk in de mosselvangst hun bestaan vinden; in de kom wonen ruim 270 zielen: in de laatste jaren is de gemeente blijkbaar vooruit gegaan. Het heeft eene vrij goede haven in den Braakman, waarin jaarlijks wel 16.000 ton mosselen aangebragt worden, die men door geheel Belgie en naar Frankrijk vervoert. Er is eene Herv. en eene R. K. Kerk; in het voormalige Stadhuis wordt thans de school gehouden. — Aanzienlijker dan Philippine is de voormalige sterke grensvesting Sas-van-Gent, in het district Hulst, aan de belgische gemeenten Zelzate en Assenede grenzende, en 4 uren van Gent. De plaats heeft haren naam van een sas of sluis, door de Gentenaars onder Filips II in een kanaal aangelegd, dat zij op hunne kosten van de stad naar de Wester-Schelde gegraven hadden, om daardoor den weg naar zee te verkorten, die anders over Antwerpen ging. Zij legden eene sterkte bij deze sluis aan, die de oorsprong der stad werd. Naderhand zijn de vestingwerken steeds vermeerderd; doch in 1826 werden de 3 poorten afgebroken, en ofschoon de werken nog wel grootendeels overig zijn, wordt Sas-van-Gent Ihans niet meer als vesting beschouwd. Door het in 1826 gegraven Kanaal, hetwelk van Gent naar ter Neuzen loopt, werd de oude haven, het SasscheGat, onbruikbaar en grootendeels ingedijkt. Genoemd Kanaal doorsnijdt de stad in hare geheele lengte en heeft hier 2 beziens-

Provincie Zeeland. Gemeente Philippine.

 
wapen van Philippine 1486 Bunders
550 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500