• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 381
een uit 36 klokken bestaande klokkenspel voorzien. — Het RijksArsenaal, vroeger het Lande- en Admiraliteits-Arsenaal, aan de noordzijde der haven, is mede van witten arduinsteen in 1540 gebouwd en naderhand vergroot. In 1630 verzonk de schoone Kruidtoren bij dit gebouw plotseling in zee; maar de oude en zware Kampveersche toren, aan de andere zijde der haven, op het zuidhoofd, is nog aanwezig. Hij is rond aan den zeekant, versierd met 5 spitsen aan den voorgevel, en heeft 2 fraaije en ruime zalen, waaruit men over het breede water een schoon uitzigt heeft; het gebouw is voor logement en herberg verhuurd. — Voorts is er de Waag, het vroegere GrootStads-Timmerhuis, thans eene bergplaats, enz. De Stads-Fontein, een vergaderbak van het regenwater der Groote Kerk, wordt als een kunststuk geroemd; hij is in 1551 gebouwd en kan, geheel vol zijnde' 200.000 kannen water bevatten. Er zijn in Veere 2 herv. kerken, waarvan de eene, de Groote Kerk, niet meer gebruikt wordt. Dit trotsche gebouw werd in 1348 gesticht, brandde in 1686 af, maar werd dadelijk weder herbouwd. Het was van witten arduinsteen, met kunstige galerijen en fraaije steenen gewelven, 36 el hoog en voorzien van eenen toren, die 22 el dik en 78 el hoog is, en toch maar een derde van de ontworpene hoogte bereikt heeft. Dit prachtige godshuis werd eerst in 1800 dooreenen zwaren storm en daarna in 1809 door het bombardement der Engelschen zoo beschadigd, dat het voor het oogenblik onbruikbaar werd. In 1812 rigtten de Franschen het tot een groot hospitaal met 5 verdiepingen en 9 ruime zalen in. Van 1823—1827 diende het tot provinciaal bedelaarswerkhuis, en in 1832 werd het wederom een militair hospitaal, tot in 1839, sedert welk jaar het gebouw ledig staat, maar toch goed onderhouden wordt. — De Kleine Kerk is mede vrij oud en na den brand in 1686 weder hersteld; in 1813 rigtten de Franschen haar tot eene bomvrije kazerne in, maar in 1H21 werd zij weder voor de godsdienstoefening bestemd. Zij is zonder orgel, doch bevat eene blaauw arduinen gedenknaald ter eere van J. van Miggrode, met een schoon opschrift. — Voorts vindt men te Veere eene kleine R. K. kerk, zonder orgel of toren; de fransche, schotsche en luthersche kerk zijn verdwenen; er is nog een Arm-, Gast- en Weeshuis. Het noordelijk gedeelte van Walcheren bevat de gemeenten en dorpen Gapinge, met 200 inw. en een adellijk huis. Vrouwe-polderZandijk-buiten-en-Schellach, Serooskerke en Oostkapelle. Vrouwe-

Provincie Zeeland. Gemeente Vrouwepolder.

 
wapen van Vrouwepolder 2310 Bunders
1000 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500