• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 410
brandde, zoo dat er van de vroegere pracht der kruiskerk maar weinig meer te zien is. De plaats is overoud, en genoot in de iiir eeuw eenen zeer grooten bloei; tot de gemeente behoort het gehucht Ycrsekendam, aan den dijk der Ooster-Schelde en aan den straatweg getegen; hier was in H95 de belangrijkste grafelijke tol van de voorbij varende schepen. — Wemeldinge, 2 uren O. van Goes, bevat met het gehucht Zwake ruim 800 inw., die van den landbouw en het kweeken van kersen bestaan. Er zijn nog 3 vliebergen, i bierbrouwerij en eene fraaije Herv. Kerk, zonder orgel, maar met eenen hoogen toren; zij staat even buiten het dorp in hoog geboomte verscholen De plaats zelve is groot en fraai, bestaande uit eene regte en breede, met boomen bezette straat, waarin een goed gemeentehuis, dat in eene spits boven het dak een uur en slagwerk heeft. — Kattendijke eindelijk, slechts | uur N. O. van Goes, een der oudste dorpen van Zeeland, bevat met het op bl. 362 genoemde Wilheltninadorp en het gehucht Wijtvliet eene bevolking van 750 inw., 2 meestoven, 1 katoenweverij, 2 scholen en eene fraaije kerk zonder orgel. Van Yersekendam bestaat een geregeld veer op Gorishoek op het eiland Tholen. dat door de Ooster-Schelde van Z. Beveland, door het Keeten van Duiveland en door de Eendragt van N. Brabant afgescheiden is. Dit eiland, hetwelk uit de vereeniging van verscheidene andere ontstaan en doorgaans zeer vruchtbaar is, beslaat eene oppervlakte van ruim 13.200 bunders, en is slechts 3 uren lang en i \ breed. Het wordt door den straatweg van Middelburg op Bergen op Zoom doorsneden. Deze straatweg voert ons naar het groote en oude dorp Seherpeninse, dat zeer oud en oudtijds zeer welvarend was, en thans, hoewel een armoedig voorkomen hebbende, nog ruim 900 inw. in de kom bevat, waarin verscheidene straten en stegen zijn. Het ligt aan het water den Plnimpot. die het tot haven dient, en de geheele gemeente telt ongeveer 1.000 inw.. die van den landbouw leven; er is ook eene meestoof. Opmerkenswaardig is het hooge, ouderwetsche Gemeentehuis, dat achtkante torens op de 4 hoeken heeft, behalve eene spits; het oude, ruime kerkgebouw, met eenen zwaren, maar lagen toren, kan op geene schoonheid aanspraak maken. — Een weinig W. ligt de uitgebreide gemeente St. Maartensdijk, die ongeveer 2.000 inw., i leerlooijerij. 2 meestoven en 2 korenmolens bezit. Het dorp, dat vroeger eene stad was, is nog groot en fraai, ligt | uur van de Schelde, en heeft zijne haven in den Pluimpot, eene kreek, die het oudtijds van het eiland Tholen scheidde, doch gedeeltelijk in

Provincie Zeeland. Gemeente Wemeldingen.

 
wapen van Wemeldingen 866 Bunders
1000 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500