• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 300
zijn er 3 scheepstimmerwerven, 1 borstelmakerij, 1 tapijtfabriek, 2 touwslagerijen, 1 houtzaag- en 2 korenmolens. Het dorp komt reeds in 1064 onder den naam van Crempene voor, ligt zeer aangenaam ter plaatse, waar de Lek zich met de Maas vereenigt, en was in het begin van den spaanschen oorlog door schansen gedekt. De buitendijks staande kerk heeft eenen vierkanten toren, met een slaguurwerk, en is overigens een vrij net gebouw. — Meer oostwaarts aan de Lek ligt het belangrijke en fraaije dorp Lekkerkerk, welks oorsprong onbekend is. Het is aan de rivierzijde geheel door eenen steenen muur beschoten, bevat 2.650 inw., die in den landbouw, de veeteelt en de visscherij hun bestaan vinden, heeft 2 scheepstimmerwerven, 2 leerlooijerijen, 8 touwslagerijen en 1 korenmolen, en bezit in de groote kom eene vrij groote kruiskerk, met eenen toren, die, na het instorten van den ouden toren in 1778, op kosten der gemeente nieuw opgebouwd is; zij is in 1839 aanmerkelijk hersteld, doch heeft geen orgel. — Nog verder oostwaarts aan den Lekdijk vindt men Klein-Ammers of Ammerstol, 1 uur W. van Schoonhoven, en aldus genoemd naar eenen ouden tol, die in HO1 door Albrecht van Beijeren naar laatstgenoemde stad verlegd is, waardoor aan de toen zeer welvarende plaats een vreeselijke slag werd toegebragt. Het telt ruim 560 inw., die van den landbouw, de hoepelmakerij en de vischvangst bestaan; voorheen was hier de zalmvangst zeer aanzienlijk. — Een weinig binnenwaarts, omtrent \ uurs van den Lekdijk, ligt te midden van hennip- en weilanden, en 1 uur van Schoonhoven, het dorp Berg-Ambacht of Heer-Aartsberg-en-Bergambacht; het is groot, vrij wel bebouwd, van zeer hoogen ouderdom en bevat ruim 2.000 inw., wier hoofdbestaan de landbouw en hennipteelt is. Reeds omtrent 1280 stond hier eene kapel of kerk, ter dienste der Schoonhovenaars; zij werd met het geheele dorp in 1513 door de Gelderschen verbrand, waarna de tegenwoordige Herv. kruiskerk gebouwd is, die eenen lagen, maar dikken toren met 2 klokken heeft. In den Jonker Fransen oorlog had dit dorp, dat toen aan heer Jan van Naaldwijk behoorde, veel van die van Schoonhoven te lijden, en later heeft het door het water menige ramp te verduren gehad. De eenige stad in den Krimpenerwaard is Schoonhoven, aan de Lek, 3 uren van Gouda en ruim 5 uren van Rotterdam, en ten O. aan de utrechtsche gemeente Willige-Langerak grenzende. Zij bevat omtrent 2.900 inw., als: 2.100 herv., 565 R. kath., 20 remons. en luth.,

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Berg-Ambacht.

 
wapen van Berg-Ambacht 2884 Bunders
2200 Inwoners

1869

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500