• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 318
deren als bejaarde lieden opgenomen worden, gebouwd in 1 759; het Weeshuis, in de Molenstraat, in 1557 gesticht, een fraai en deftig gebouw, boven welks hoofdingang men eenig beeldwerk, het doel van het gesticht uitdrukkende, ziet; het Liefdadig gesticht der R.K. liefdadige zusters, afdeeling Rotterdam. Eindelijk verdienen nog vermelding de Latijnsche School, de Stads-Teeken- en Wiskundige School, verscheidene afdeelingen van genootschappen, de uitmuntende kosten openbare scholen, enz. — Wanneer wij Gorinchem door de Kanzelpoort verlaten en westwaarts langs den Merwedijk wandelen, zien wij ter regter zijde het Kanaal van Steenenhoek, dat te Gorinchem begint, in 1818 gegraven is, en dient om het overtollige water van de Linge en het Zederikkanaal af te leiden; het is 2 uur lang, heeft 4 bruggen en 3 groote kanaalduikers en stort zich door groote uitwateringssluizen, \ uurs W. van Hardinxveld in de Merwede. Slechts | uurs van de stad vinden wij het zeer oude dorpje Schelluinen, oudtijds Scharluinen of Schalunen, met 320 inw., eene oude reeds in 1220 vermelde kerk, die een spits torentje, doch geen orgel heeft, met eene schoone pastorie en eene fraaije brug over het kanaal; hier werd in 1814 de capitulatie van Gorinchem opgemaakt en geteekend. Landwaarts in, 1} uur van Oudekcrk met 450 inw., beiden aan de Giessen, en genoemd naar dat water, hetwelk in den Alblasserwaard omstreeks Hoornaar uit slooten ontstaat, vroeger als open rivier met de Merwede gemeenschap had, doch later bedijkt en door eene sluis te Giessendam afgesloten is. Hardinxveld, mede 1| uur van Gorinchem, doch aan den Merwedijk gelegen en gewoonlijk in Boven- en Beneden-Hardinxveld verdeeld, is bijna 1J uur lang en bevat ruim 3.500 inw., die meestal van de visscherij, het telen en bewerken van griend- en rijshout, het maken van hoepels, en het aannemen van openbare dijk- en rijswerken bestaan; er is echter ook 1 touwslagerij. Dit aanzienlijke en vrolijk gelegene dorp bevat 2 scholen en 2 herv. kerken, waarvan die van Boven-Hardinxveld voor ruim 2 eeuwen gedeeltelijk is afgebrand en van den thans zeer vervallen toren afgescheiden is; zij heeft geen orgel, maar bevat eene prachtige marmeren graftombe, in 1723 ter eere van eenen vroegeren heer der plaats (P. de Roovere) opgerigt. Die van Neder-Hardinxveld is vóór weinige jaren nieuw gebouwd en van eenen sierlijken toren voorzien, — Giessendam, een weinig meer westelijk, bevat 2.150 inw. en is burger-

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Giessendam.

 
wapen van Giessendam 1877 Bunders
2350 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500