• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 276
bedekt, terwijl men ver over den Krimpenerwaard heenziet, eti het oog aan alle zijden de torens van talrijke dorpen en steden, waaronder die van Delft, Rotterdam, Dordrecht, Schoonhoven en Gouda, ontwaart. Na een goed { uur bereiken wij het schoone en bevallige Moordrecht, regt tegenover het dorp Gouderak in den Krimpenerwaard, gelegen, maar veel aanzienlijker dan dit. Het sierlijke, in verscheidene straten verdeelde dorp, dat op den dijk met schoone, zelfs sommige aanzienlijke gebouwen prijkt, telt 2.150 inw., heeft 3 kerken, 1 groote steenbakkerij, 25 lijndraaijerijen, 1 weverij, 1 scheepmakerij, 1 korenmolen en veel henniphandel. De wolkammerijen, die vroeger zeer talrijk waren, bestaan hier niet meer. De vroegere drukke doortogt van rijtuigen is sedert het aanleggen van den Rhijnspoorweg wel zeer verminderd, maar toch is er nog veel vertier door de scheepvaart op den IJssel, en het geheele dorp draagt het uiterlijke van welvaart. De naam der plaats is zeker ontleend aan de moer of het moeras, waaraan of waarover een veer, drecht of overtoom lag; van daar, dat de naam oudtijds Moerdrecht luidde, komende hij als zoodanig het eerst in 1223 voor. Te dien tijde hadden de graven van Holland hier eenen tol, waarschijnlijk aan den IJssel, buiten het dorp. In 1489 werd hier een gedeelte der Hoekschen overvallen en geslagen, waarhij Jan van Naaldwijk gevangen geraakte, en Cornelis Treslong sneuvelde. — De Herv. Kerk, binnendijks aan een open plein gelegen, is, nadat de oude kerk in 1574 afgebrand was, in 1657 gesticht; zij is bijzonder fraai, heeft 3 gevels, zoo dat zij den vorm van een kruis vertoont, rust op geene pilaren, bezit een fraai orgel en heeft eenen tamelijk hoogen vierkanten toren, in eene vierkante spits met klok en uurwerk eindigende; het redelijk groote en luchtige koor is door een hek afgesloten van het ruim der kerk, dat sierlijk ingerigt is en eene menigte toehoorders kan bevatten. — De Rem. Kerk is een eenvoudig gebouw, zonder toren of orgel, maar meteenen bevalligen voorgevel; zij staat midden in het dorp buitendijks en is door een hek van den weg afgescheiden. — De R. K. Kerk, een eind wegs buiten het dorp, benedendijks, is een doelmatig gebouw, zonder toren, maar met een orgel en eene fraaije pastorie. Het Dorps- of Gemeentehuis, op den hoek van het veei pad, is eerst in de laatste jaren nieuw opgerigt; het heeft eenen zeer fraaijen voorgevel, is door een plein en hek van de straat gescheiden, en bezit fraaije vertrekken, die van achteren een schoon uitzigt op den IJssel hebben. Vooral beziens-

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Gouderak.

 
wapen van Gouderak 1086 Bunders
1500 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500