• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 347
Maas ligt en 1.128 inw. bevat; er is eene zeer ruime, luchtige en nette kerk, met eenen vrij hoogen toren, waarin 2 groote klokken, met een afgeschoten koor en eene schoone zwart marmeren tombe op den grafkelder der ambachtsheeren dier plaats. Bij dit dorp staat het oud-adellijk huis Het Hof van Moerkerken, dat in het laatst der vorige eeuw nog veel verfraaid is en met eene sierlijke blaauw arduinsteenen poort prijkt. Ten W. van het Land van Strijen ligt het voormalige zuid-holland, sche baljuwschap Beijerland, het westelijkste gedeelte van den Hoekschen Waard. Het bestaat geheel uit vetten kleigrond, die langzamerhand aan de rivieren ontwoekerd, in 1557 het eerst door Lamoraal, graaf van Egmond, met eenen zeedijk omgeven, en naar diens echtgenoot Sabina van Beijeren genoemd is. Het wordt in Oud-, Nieuwen Zuid-Beijerland verdeeld. Zuid-Beijerland, dikwijls de Hitsert genaamd, vroeger de Zuider-gorsen van Beijerland, bevat 1.560 inw., ligt digt bij het Haringvliet aan eene haven, en heeft eene nette, maar kleine kerk, met eenen vrij hoogen toren. Nieuw-Beijerland, met 1.170 inw., aan het Spui, is een fraai dorp, door aangename beplantingen en wandelwegen omringd; het heeft verscheidene straten en aan het einde van de zeer breede en schoone Voorstraat ziet men het fraaije buitengoed Doelwijk; het dorp is allerfraaist beplant; de kerk is in plaats der oude in 1826 gebouwd, en van eenen spitsen toren voorzien. — Ten Z. van beide laatstgenoemde dorpen en een weinig westelijk ligt de gemeente Piershil, met zijne 730 inw., vroeger eene hooge heerlijkheid en veel grooter dan thans. Het ligt zeer aangenaam aan het Spui en heeft eene goede en groote kerk, zonder orgel, maar met eenen spitsen toren, met 2 klokken; hier is ook een oud en zwaar gebouw, de Ronduit genaamd, thans eene particuliere woning, maar vroeger tot vuurtoren en wachthuis voor de schippers dienende, die de reizigers naar het eiland en dorp Korendijk overbragten. Dit laatstgenoemde dorp, meestal onder den naam van Goudswaard bekend, werd in 1439 bedijkt, en bevat 1.000 inw., die van den landbouw leven, daar de grond alhier uitnemend korenland is. Het dorp zelf ligt zeer fraai, heeft heerlijke watergezigten over het Spui en het Haringvliet, is goed betimmerd en bestraat, en heeft eene fraaije kade en haven. De nette, met een orgel en toren voorziene kerk is bezienswaardig. — Het laatste dorp uit den Hoekschen Waard is Oud-Beijerland, het grootste en fraaiste uit de geheele provincie, met bijna 4.000 inw. waarvan er ruim

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Goudswaard.

 
wapen van Goudswaard 2384 Bunders
900 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500