• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 355
dat 1.330 inw. bevat en mede 1 meestoof heeft. Men heeft er eene ruime en luchtige kerk, die in 1832 inwendig geheel vernieuwd, en door een fraai ijzeren hek afgesloten is; de toren is tamelijk hoog, en een gedeelte van het groote koor is voor de school ingerigt; zij wordt door eene smaakvol aangelegde wandelplaats omringd, die echter verre moet onderdoen voor het schoone buitengoed van den heer Mr. Anemaet, dat een wezentlijk sieraad van de plaats is. Er is ook een Zieken-Gasthuis. — Het laatste dorpje op het eiland is Herkingen, 1½ uur Z. W. van Sommelsdijk; het bevat 670 inw., eene meekrapfabr. en een fraai in 1788 gebouwd kerkje. Van hier is een zeer goed veer over de zoogenaamde Bieningen, waarvan wij gebruik willen maken om de provincie Zuid-Holland voor goed te verlaten en aan Zeeland een bezoek te brengen.
  

ZEELAND


  De provincie Zeeland maakt het Z. westelijkste gedeelte van ons Vaderland uit, en bestaat uit 7 eilanden en een gedeelte van Vlaanderen, Staats-Vlaanderen genoemd. De eilanden, die nog in de vorige eeuw veel talrijker waren, doch door het toedammen of indijken van kanalen en kreken trapswijze aan elkander gevoegd zijn, worden gevormd door de monden der Schelde (z. bl. 8), de eenige rivier der provincie. Zij wordt begrensd ten N. door de Grevelingen en het Krammer, ten O. door de Eendragt en de Oosterschelde, die haar van Noord-Brabant en Antwerpen scheiden, ten Z. door O. en W. Vlaanderen, en ten W. door de Noordzee.
  Zeeland is zijnen naam hoogstwaarschijnlijk aan zijne ligging verschuldigd. Deze ligging heeft het te allen tijde aan hevige stormvloeden en geduchte overstroomingen blootgesteld, waartegen de duinen en dijken het niet altijd vermogten te beschermen. Op verschillende tijdstippen zijn dan ook uitgebreide stukken lands door de zee verzwolgen, waarvan verscheidene nog niet weder boven gebragt zijn. Dit is de oorzaak, dat het land door zeer zware, aan de zeezijde langzaam afloopende,

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Herkingen.

 
wapen van Herkingen 549 Bunders
675 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500