• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 479
Het oude en fraaije kasteel van Grave, dat veel ouder dan de stad zelve was, waar de heeren van Cuyk gewoonlijk hun verblijf hielden, en waar Adolf van Gelder in 1465 het schandelijkst verraad aan zijnen vader pleegde, is kort na de belegering van 1674, waarin het zeer beschadigd was, afgebroken, en de voorpoort en stallen, thans tot wapenhuis dienende, alsmede een kleine toren en spits zijn alleen overgebleven. De merkwaardige St. Elizabcthskerk echter heeft alle rampen weerstaan, en getuigt, in weerwil van haren geschonden toestand, nog van hare vroegere fraaiheid. Dit deftige kruisgebouw werd gesticht van 1299 tot 1308, en het koor van 1506 — 1516. In 1674 werd het schip onbruikbaar geschoten en afgebroken; ook de hooge toren werd zeer beschadigd en het klokkenspel vernield, maar in 1739 werd zij aanmerkelijk hersteld en versierd. In deze kerk liggen de heeren van Cuyk begraven, waaronder ook Arnoud van Gelder, ter wiens eere Karel de stoute hier eene prachtige graftombe oprigtte, die in 1794 deerlijk beschadigd, maar in 1802 op last van het Staatsbewind vernieuwd werd; het bestaat uit eene sarcophaag van geslepen arduin, waarachter eene naald rijst, en is van een fraai opschrift in gouden letteren voorzien. Nog in 1842 heeft dit godshuis aanmerkelijke herstellingen ondergaan en is er een nieuw torentje op geplaatst; het heeft later een nieuw orgel gekregen. De andere belangrijke gebouwen zijn: het Stadhuis, op de Markt, een fraai gebouw met eenige oudheden; de Hcrv. Kerk, met torentje en orgel; het St. Catharina-Gasthuis, in de Brugstraat, opgerigt in 1836, op dezelfde plaats, waar het in 1294 gestichte, maar in 1835 afgebroken Gasthuis gestaan had; het wordt door geestelijke zusters bediend. Voorts heeft men te Grave eene zeer goede Latijnsche school, eene Teekenschool, eene Werkschool, enz. Eén uur Z. W. van Grave ligt het dorp Reek. met 900 inw. in de gemeente, 1 bierbrouwerij, 1 mouterij, 2 molens, 1 orgelmakerij en eene groote, prachtige R. K. Kerk, van een orgel en eenen vrij hoogen toren voorzien. — Escharen, \ uur Z. van de stad, bevat 770 inw., eene goede R. K. Kerk. en een zeer fraai schoolhuis; het heeft bijna geene kom. De gemeente grenst ten O. aan die van Gassel (600 inw.), 1 uur Z. O. van Grave, met het gehucht Tongelaar en daarin een kasteel van denzelfden naam, en deze wederom aan die van Linden, bevattende het dorp Groot-Linden, de geh. Klein-Linden, Galberg en Katwijk aan de Maas; zij bevat 510 inw. en een R. K. Kerk in Groot-Linden, waar tot in 1830 een Seminarium gevestigd

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Katwijk.

 
wapen van Katwijk 1186 Bunders
5450 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500