• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 242
in 1264 voorkomt, maar zij werd weldra eene belangrijke plaats door haren uitgebreiden handel, hare visscherij en fabrieken. In de 16* eeuw dreef zij veel koophandel op Zeeland, Engeland, Noorwegen en Denemarken; op het laatst dier eeuw bezat zij meer dan 100 schepen in zee en bereikte er de haringvisrcherij den hoogsten bloei, terwijl honderde inwoners zich met het breijen van netten en het spinnen in de banen bezig hielden. Deze laatste takken van bestaan zijn echter geheel ondergegaan en langzamerhand vervangen door de alles verdringende korenwijnstokerijen, die hier het eerst op het einde der 16e eeuw zijn opgerigt. In het begin der 17e eeuw waren er nog slechts 12; door de latere oorlogen met Frankrijk, toen de invoer van alle fransche wijnen verboden werd, nam dit aantal zeer toe; in 1744 telde men er 100, in 1792 reeds 220 en in 1798 zelfs 260; doch na dien tijd verminderde het weder grootelijks, zelfs na Nederlands verlossing, zoo dat er in 1845 slechts 163 branderijen in werking waren, waarvan verscheidene in kwijnenden toestand. Sedert dit jaar heeft echter deze tak van bestaan door de belangrijke uitvoeren naar Engeland, Amerika, Oostindie, enz. eene nieuwe vlugt genomen, terwijl de vervaardiging en de sterke uitvoer der gist, door de versnelde middelen van vervoer begunstigd, niet weinig tot zijnen bloei bijdraagt. Ook de spoeling, uit de branderijen voortkomende, wordt als veevoeder tot zeer goede prijzen afgezet. Het getal branderijen is thans tot 189 geklommen, behalve 14 in de aangrenzende gemeente Oud- en Nieuw Mathenesse en 2 in de gemeente Kethel, waarbij nog 46 mouterijen, 15 brandersmolens, 3 azijnmakerijen en 2 bierbrouwerijen gevoegd moeten worden. De hoeveelheden granen en steenkolen, die jaarlijks ten behoeve van al deze branderijen van buiten 's lands worden ingevoerd, maar waarvan ook wederom een groot deel uitgevoerd wordt, zijn zeer aanzienlijk en zetten eene groots levendigheid aan de scheepvaart bij, die in Schiedam van jaar tot jaar toeneemt, waartoe de uitstekend gunstige ligging der plaats veel bijdraagt. Behalve genoemde fabrieken heeft de stad nog 3 scheepstimmerwerven, waarvan 2 voornamelijk geschikt voor schepen voor de groote vaart, 1 sleephelling, 1 leerlooijerij, 1 ijzergieterij, 1 gasfabriek, 3 touwslagerijen, 3 stoom- en behalve de 15 vermelde brandersmolens 3 windkorenmolens, 2 houtzaagmolens, 1 fabriek van handdraaipompen, 1 kurkensnijder'ยป', zeer vele kuiperijen, 3 boekdrukkerijen, enz. Er zijn onderscheidene scheepsreederijen, terwijl er ook een algemeen Handels-Entrepot is

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Kethel en Spaland.

 
wapen van Kethel en Spaland 1448 Bunders
1450 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500