• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 346
ouden tijd Brabant van Holland scheidde, bij Oosterhout ontstond, en zich achter ïholen in de Schelde stortte; zij was waarschijnlijk door eenen tak, de Kromme-Striem, met de Oude Maas vereenigd en werd druk bevaren. De gemeente Strijen bevat 3.350 inw., die van landbouw, veeteelt en vlasserij leven; er is ook 1 meekrapfabriek. Het dorp is groot, bevat verscheidene straten en heeft in de kom 1.200 inw. Het werd in 1759 door eenen fellen brand, die meer dan 100 huizen vernielde, in de asch gelegd. De Herv. Kerk, die misschien 5 eeuwen oud is, is een kruisgebouw, en was vroeger wel tweemaal zoo breed. Zij is nog groot en ruim, net betimmerd en heeft een groot en fraai, in 1839 geplaatst orgel, en eenen in 1783 herstelden toren met uurwerk en 2 klokken. Het oude Dorpshuis heeft van voren een breed bordes met trappen, waarop ter wederzijde twee zittende leeuwen, en bevatte vroeger ook de Waag, gelijk thans nog de kantonnale gevangenis onder het gebouw. De begraafplaats, even buiten het dorp, ligt bijzonder fraai. — Aan den mond der haven, 1 uur zuidwaarts, ligt het dorp Strijensche Sas, vroeger de voorname overzetplaats tusschen Holland en Brabant; hier was het, dat de dappere Joan Willem Friso in 1711 verdronk. — Eén uur meer ten W. is wederom een veer over het Hollandsdiep op de Willemstad, en wel te Numansdorp, gewoonlijk Buitensluis genoemd. Dit is een zeer fraai dorp aan eene lange haven of vaart, waarin 3 sluizen liggen en wel de Buitensluis, de Middelsluis en de Oude Sluis. Het telt ruim 2.500 inw., van den landbouw levende, en bezit de fraaiste kerk in den Hoek. schen Waard; deze is in 1647 gesticht en in de jaren 1781 en 1839 veel vergroot en verfraaid; nogtans bezit zij geen orgel, maar eenen renmolen. De plaats is naar zekeren Gerrit Numan genoemd, die in 1492 van Maximiliaan van Oostenrijk hier een gedeelte gronds in erfpacht kreeg. — Ten N. van dit dorp ligt Klaaswaal, met ongeveer 1.300 inw. en omstreeks 1540 gesticht. Het bestaat uit eene breede straat, die aan beide zijden goed bebouwd is, en heeft eene nette, in 1840 verbeterde kerk. — Westmaas, wederom aan de Binnengedijkte Maas, die hier afgedamd is, telt 830 inw. en bezit eene fraaije in 1560 gebouwde kerk, zonder orgel, maar met geschilderde glazen en eenen hoogen spitsen toren. Ook dit dorp is herhaalde malen, en wel het laatst in 1792, door brand vernield. Het grenst ten N. aan de gemeente Mijns-Heerenland-van-Moerkerken, dat mede aan de
Brielle

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Klaaswaal.

 
wapen van Klaaswaal 1454 Bunders
1200 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500