• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 345
's Gravendeel, waar in 1826 binnen weinige uren 83 gebouwen in de asch gelegd werden. Dit dorp ligt aan de Dordsche Kil, 1 uur Z. van Dordrecht, is zeer goed bestraat en heeft eene fraaije ruime haven. Vóór het bestaan van het kanaal van Voorne was dit dorp zeer levendig, daar alle groote zeeschepen, die naar Rotterdam bestemd waren] daar hunne ligtingsplaats hadden. Het bevat bijna 3.000 inw., vooral van de vlasserij bestaande; er is ook 1 scheepstimmerwerfDe kerk is in 1840 veel vergroot en heeft eeuen toren met uurwerk en 2 klokken, doch geen orgel. Tot deze gemeenten - behooren ook de buurten Schenkeldijk, Mookhoek en de Wacht, waar in 1699 door de Admiraliteit op de Maas een schoon Lands-Wachthuis met eene batterij van 6 stukken gebouwd werd, doch dat sedert lang is afgebroken. Omtrent 1 uur W. ligt binnen in den Waard het dorp Maasdam, aldus genaamd naar een water, dat in eene westelijke rigting door den waard loopt en voorheen een tak van de Maas was. Het bevat omtrent 1.600 inw. en heeft eene oude onaanzienlijke kerk; het dorp zelf is niet groot, maar tot de gemeente behoort ook St. Autonié-polder, en het dorp Cillaartshoek, \- uur Z., waarvan men verhaalt, dat het vóór den grooten vloed in 1421 eene groote stad zou geweest zijn; men ziet er eene zeer oude kruiskerk met een fraai torentje. Zuidwaarts van deze gemeente ligt het aanzienlijke dorp Strijen, aan eene groote haven, die J uur gaans zuidelijker door eene kapitale schutsluis, met ophaalbrug voorzien, in het Hollandsdiep uitloopt. Strijen was in den ouden tijd een groot graafschap, dat lang vóór dat van Holland bestond. Hei bevatte de geheele baronie van Breda, het land van Zevenbergen, Geertruidenberg, het markgraafschap van Bergen op Zoom, eenige thans verdronken landen en het latere Land van Strijen, zijnde thans de zuidelijkste helft van den Hoekschen Waard. Geertruida. de jongste dochter van Pepijn van Landen, was de eerste, die in 651 dit graafschap verkreeg en het in 660 aan haren neef Witger naliet. In 1039 verdeelde graaf Raginer zijn graafschap onder zijne beide zonen, waarvan Lambrecht, als graaf van Strijen, Geertruidenberg, Zevenbergen en Strijen verkreeg, en Hendrik Breda, Bergen op Zoom, enz. bekwam. Destijds was het Land van Strijen nog met den vasten wal vereenigd, waarvan het door den St. Elizabethsvloed in 1421 afgescheurd werd. Later kreeg het Land van Strijen den naam van heerlijkheid, en naderhand kwam het aan de grafelijkheid van Holland. De naam is waarschijnlijk afkomstig van de voormalige rivier de Striene, die in

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Maasdam.

 
wapen van Maasdam 799 Bunders
1375 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500