• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 305
in 1572door het volk van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven afgebrand en naderhand ten deele weder opgebouwd werd; het is in 1741 grootendeels afgebroken en het puin tot zinkstukken aan den dijk gebruikt. Groot-Ammers grenst aan Streefkerk, dat ongeveer 1.600 renmolen, en 1 herv. kruiskerk met fraaijen toren; het dorp is meer dan i\ uur lang en binnen langs den dijk gebouwd. Verder op ligt Nieuw-Lekkerland, dat zich met het gehucht Elshout, tegenover het dorp Krimpen, tot aan het einde van de Lek uitstrekt. Het dorp zelf is klein, maar de gemeente bevat 2.100 inw., wier hootdbestaan de landbouw is, en men heeft er 1 scheepstimmerwerf voor In 1847 werd hier eene fraaije, langwerpig vierkante Herv. kerk gebouwd met eenen spitsen toren, zijnde de oude in den loop des jaars afgebroken. Te Elshout vindt men 4 voorname sluizen, waardoor de wateren van den Overwaard en Nederwaard zich ontlasten. — In het westelijk gedeelte van den waard strekt zich langs de rivier de Merwede, hier de Noord genoemd, en langs den zoogenaamden Kinderdijk de gemeente Alblasserdam uit, de aanzienlijkste en bloeijendste van de geheele streek, uitmuntende niet alleen door het groot aantal huizen en fraaije gebouwen, maar ook door talrijke inrigtingen van nijverheid, die men er aantreft. De plaats bevat ongeveer 3.900 inw., waaronder 3.600 hervormden, en behalve dat vele bewoners zich met vee-, koren- en hennipteelt, dijkwerk, zeevaart, weverijen; enz. bezig houden, vindt men er 4 groote scheepstimmerwerven voor groote en 3 voor rivierschepen. 4 touwslagerijen, 1 zeilmakerij, 1 stoom-fijngarenspinnerij, 2 houtzaagmolens, 1 beukmolen, pelmolen, enz. Er zijn 2 kerken, eene prachtige, nieuw gebouwde gothische Herv. kerk aan den dijk met fraaijen toren en orgel, en eene voor de chr. afgescheidenen, wier aantal 138 bedraagt. Het dorp ligt 3 uren Z. O. van Rotterdam en 1 { uur N. van Dordrecht, en heeft zijnen naam naar den dam, waarmede de rivier de Alblas, waarlangs het dorp 2 straten ongeveer 10 minuten landwaarts in heeft, hier is afgedamd, en waarin men eene goede haven en sluis vindt; de oude naam was Waelsmonde. Onder deze gemeente behoort het zoogenoemde Hof te Souburg, een adellijk huis aan de Alblas, waarbij oudtijds een zwaar gebouw of kasteel moet gestaan hebben, doch waarvan thans geen spoor meer te vinden is.

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Nieuw Lekkerland.

 
wapen van Nieuw Lekkerland 1259 Bunders
2000 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500