• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 306
Ten O. van Alblasserdam, en dus weder binnen in den waard, ligt ter wederzijde van de rivier Alblas het dorp Oud-AIblas, waarin men eene zich met den landbouw, de hennipteelt en den handel generende bevolking van 1.200 inw., bijna allen hervormd, aantreft, zonder fabrieken, maar met 1 korenmolen. Verder oostwaarts de Alblas volgende, die weldra den naam van Graafstroom aanneemt, vinden wij Bleskcnsgraaf, en een weinig verder Molenaarsgraaf, met 840 en 400 inw., beiden met eene Herv. kerk, en aangenaam gelegen; ten N. van het laatste ligt de gemeente Brandwijk en Gijbeland, met 600 inw.; zij grenst ten N. aan Streefkerk en ten O. aan Groot-Ammers en Ottoland, welke laatste gemeente nog geen 500 inw. bevat, doch een lief kerkje met een achtkant koepeltorentje heeft. Daarnevens ligt Goudriaan, aan het water van denzelfden naam, dat de beide polders Oud- en Nieuw-Goudriaan scheidt. Het dorp bevat slechts 470 inw., doch heeft eene groote kerk, die reeds in 1260 door Willem van Brederode gebouwd, en van eenen zwaren vierkanten toren, waarin eene zware klok, voorzien is. Noordeloos, dat uur O. aan het water de Noordeloos ligt, telt 960 inw., die hun bestaan in den landbouw, de vee- en hennipteelt vinden; dit tamelijk welvarende dorp is op last van Jan V, heer van Arkel, in 1025 gebouwd; op de plaats van het vroegere slot staat thans een heerenhuis, het Huis-te.-Noordeloos genaamd; de zeer oude Herv. kerk is in 1846 grootendeels vernieuwd, en heeft eenen vierkanten toren met eene achtkante spits; zij bezit een allerfraaist praalgraf der vroegere heeren van Noordeloos. Er is bovendien nog eene kerk voor de chr. afgescheidenen, en in den ouden tijd stond er ook een klooster, waarvan nog eenige overblijfselen te zien zijn. Het volgende dorp ten O. is Meerkerk, vrij aanzienlijk en aangenaam gelegen aan den straatweg van Gorinchem op Utrecht en aan het Zederikkanaal, waarover hier eene tolbrug ligt. Het bevat 1.270 inw., die van landbouw en handel bestaan, en heeft eene zeer nette en sierlijke Herv. kerk met eenen kleinen toren, doch zonder orgel; zij is in 1832 gebouwd. — Aan de Oostzijde van Meerkerk vinden wij het dorp Leksmond, dat echter niet meer in den Alblasserwaard, maar in de zoogenoemde Vijfheeren-landen ligt. Deze landstreek, die het oostelijkste gedeelte van Zuid-Holland uitmaakt, en ten O. aan Geldertand grenst, is aldus genoemd naar de b' heeren, die weleer over de daarin gelegen landen het gebied voerden; zij bevat Arkel, Tianen, Hagestein, Everdingen en Leerdam, en heeft omtrent 12.000

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Ottoland.

 
wapen van Ottoland 850 Bunders
475 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500