• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 340
daarvan afgescheurd te zijn. Hij werd omstreeks het jaar 1331 het eerst bedijkt en bleef na dien tijd wel 4 eeuwen van het water bevrijd. Het dorp Zwijndrecht is echter veel ouder, want het bestond reeds in 1006. Het ligt regt aangenaam, is zeer fraai en goed betimmerd en bevat ongeveer 2.700 menschen, die in de warmoeziederij, de tuinderij en den fabriekarbeid hun bestaan vinden. Men vindt er ook 3 groote zoutziederijen, waarvan eene met stoom, 1 bierbrouwerij, 1 branderij, 1 fiesschenfabr. of glasblazerij, 1 fabr. voor en lossen van schepen, en door den overtogt van en naar Dordrecht langs den straatweg van Rotterdam, veel vertier. De Herv. Kerk is een niet groot, maar fraai kruisgebouw, met een net torentje, met eene klok, doch zonder uurwerk; de pastorie is zeer fraai. Voor weinige jaren bestond hier nog eene secte van chr. afgescheidenen, die om hare zonderlinge inrigting (zij woonden allen in één gebouw bij elkander) vele bezoekers lokte, doch thans geheel verdwenen is.— Ten Z. der gemeente Zwijndrecht ligt schuin over de stad de heerlijkheid en het gehucht Meerdervoort, waarvan het adellijke huis reeds in 1338 bekend en nog in onze dagen eene der aanzienlijkste buitenplaatsen van den geheelen omtrek van Dordrecht was; het gehucht werd vroeger door de Dortenaren als plaats van uitspanning zeer druk bezocht. Omstreeks deze plaats lag het oude dorp Dortmond. Nog meer Zuidwaarts vindt men de gemeente Groote IAndt en Dortmond met 800 inw. en eene in 1331 gestichte, maar in 1837 vernieuwde vrij groote Herv. Kerk, die eenen toren, doch geen orgel heeft; zij werd vroeger ook de Develkerk genoemd, omdat zij aan den Devel staat, of ook Lindekerke, naar den stichter. In 1846 werd de bouwvallige stomp van den toren afgebroken en eene aanzienlijke spits daarvoor in plaats gesteld, die een slaand uurwerk bevat. Het dorp heeft 2 havens en een ponteveer op Puttershoek; vroeger stonden er 2 voorname gebouwen, waarvan het Huis Nederhoeven in 1738, en het oude slot Develxtein eerst in 1824 afgebroken is. — Het dorpje Kleine Lindt, nog geen 500 inw. bevattende, ligt W., en wordt door den Devel van het N. liggende dorpje Kijfhoek, met eene kleine Herv. kerk en nog geene 100 inw., afgescheiden, waarvan de heeren reeds in 1256 genoemd worden. Hier stond oudtijds het in 1382 gestichte klooster Eemstein, dat in den St. Elizabethsvloed van 1421 werd weggespoeld, doch later in de nabijheid

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Puttershoek.

 
wapen van Puttershoek 565 Bunders
1750 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500