• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 241
sommigen zelfs fraai. Tot de voornaamste gebouwen behooren: de Herv.Kerk; de eerste kerk werd hier door Willebrordus in het laatst der 7de eeuw gesticht en aan de abdij van Echternach geschonken; waarschijnlijk werd deze in de 14e eeuw door eene steenen vervangen; nadat zij in 1574 verbrand was, werd in 1583 de tegenwoordige opgerigt, die later herhaalde malen vergroot is. De oude toren is in 1743 geheel nieuw opgebouwd; hij heeft de hoogte van 50 el, is in het vierkant met nissen opgemetseld, en heeft van boven 2 sierlijke achtkante koepels; de kerk zelve is gebouwd met 3 panden, op pilaren rustende, en staat eerlang belangrijk vernieuwd en verfraaid te worden; zij had vroeger geschilderde glazen, en bevat nog een goed orgel en eenige merkwaardige graven. Voorts: de R. K. Kerk, een goed ingerigt gebouw, even buiten de stad, vernieuwd in 1778; het Raadhuis, bij het kerkplein, aan de westzijde van de Markt; het is in 1690 gebouwd, heeft een fraai koepeltorentje, eenen sierlijken voorgevel en zeer goede vertrekken, waaronder de raadkamer uitmunt; de Waag en de Vleeschhal, tegen de kerk aangebouwd; de Vischmarkt aan de Haven, een langwerpig vierkant gebouw, waarvan de voorzijde op 5 hardsteenen kolommen rust, en dat van een torentje met uur- en slagwerk voorzien is; 2 taanhuizen en de visscherijschuur; het Weeshuis, het hofje van van Leyden, enz. — In vroegeren tijd stond aan de oostzijde der haven een fraai gebouw, het Hof van Vlaardingen genaamd, te midden van een zeer schoon buitengoed, dat in 1828 door de stad is aangekocht. Het huis is later afgebroken, terwijl het buiten in eene openbare wandelplaats veranderd is.
  Wij begeven ons naar het ¾ uurs O. gelegene Schiedam, en wandelen alzoo het gehucht Vijfsluizen, 20 min. van Vlaardingen voorbij; in 1587 zijn de 5 sluizen tot eene enkele vereenigd, maar de naam is gebleven. Schiedam is eene nijvere, thans zeer bloeijende stad, met veel zeehandel en talrijke jeneverstokerijen, die haar eene algemeene bekendheid bezorgd hebben. Zij ligt niet verre van de Maas, 1½ uur van Rotterdam en 2 uren van Delft, met welke steden zij thans ook door den Hollandschen spoorweg verbonden is, en telt 14.900 inw., waaronder 7.750 herv., 6.350 R. kath., 310 lutherschen, 10 doopsgezinden, 360 chr. afgescheidenen, 60 oud-roomschen en 60 Israëlieten. De stad heeft haren naam van het water de Schie, dat van Delft langs het dorp Overschie naar en door de stad loopt en zich in de Maas ontlast. Zij is niet zeer oud, daar de naam eerst

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Schiedam.

 
wapen van Schiedam 1000 Bunders
18934 Inwoners

1869

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500