• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 304
veel grooter en bloeijende door brouwerijen en oliemolens, thans slechts met 520 inw., wier hoofdbestaan het visschen en hoepelmaken is, en die bijna allen hervormd zijn. In 1402 wordt het reeds een stadje genaamd; het werd in dit jaar door Jan van Arkel geheel afgebrand en had ook later in de geldersche en stichtsche oorlogen veel te lijden, zoo dat de plaats nog herhaalde malen door brand vernield werd (1514, 1515, 1524, 1567). In 1673 is het wederom tegen de Franschen versterkt en sedert eene vesting gebleven, met nette en fraai beplante wallen, en aan de landzijde door eene breede gracht omringd, waar het ook eene poort heeft; de vestingwerken zijn thans gesloopt. De stad is vierkant, heeft 1 Herv. en 1 kleine Rem. kerk, 1 Stadhuis met een koepeltorentje, eene niet meer gebruikte waag, een voormalig groot tuighuis, 1 oliemolen en 1 looijerij. — Aanzienlijker is de ten O. gelegene gemeente Langerak, die 740 inw., meestal van den landbouw levende, bevat; er wordt uitmuntende hennip geteeld, doch er zijn ook 3 scheepstimmerwerven en 1 korenmolen; de vroeger aanzienlijke zalmvisscherij is thans van weinig beteekenis. Het dorp aan of bij de Lek heeft eene oude, fraaije en groote Herv. kerk, zonder orgel, doch voorzien van een koor en eenen vierkanten, in eene spits eindigenden toren. Het oude kasteel, dat reeds in de 13de eeuw bekend was, is in het laatst der vorige eeuw geheel gesloopt. — Tienhoven, mede aan de Lek en 1 uur meer ten O., is een klein dorp met slechts 240 inw., en een eenvoudig met eenen toren voorzien kerkje. Het slechts een weinig verder ten O. liggende Ameide daarentegen is weder aanzienlijker, daar het 1.130 inw. bevat, en vroeger eene met poorten voorziene stad was. Thans is het een fraai en aangenaam dorp, met sommige goede gebouwen, eene vrij groote Herv. kerk met spitsen toren, een niet onaanzienlijk Raadhuis met een achtkant koepeltorentje, 1 korenmolen, 1 grutterij, enz. In 1388 werd dit stedeke door Jan van Arkel in de asch gelegd, en in 1672 werd het dorp door de Franschen uitgeplunderd en nogmaals afgebrand; de ontmanteling der stad had reeds vroeger, waarschijnlijk in 1527, door de Utrechtenaars plaats gehad. Van Nieuwpoort den Lekdijk westwaarts volgende, komt men na | uurs te Groot-Ammers, een tamelijk groot dorp, met 1.070 inw. wier bestaan de landbouw en veehandel is; het heeft eene Herv. kerk met hoogen toren, die eene achtkante spits heeft. Rij dit dorp stond eenmaal het zeer groote en sterke slot Liesveld, dat in 1042 gesticht,

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Tienhoven.

 
wapen van Tienhoven 427 Bunders
280 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500