• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 298
ter komende, ontmoeten, is Vlist en Bonrcpas, met 573 inw.. aldus genoemd naar het water de Vlist, dat van Schoonhoven naar Haastrecht loopt, en reeds in 1155 door eene sluis was afgesloten. Onmiddellijk daarna volgt Haastrecht aan den IJssel, een fraai dorp met ongeveer 1.450 inw., wier bestaan de landbouw, de handel in hennip en de looijerij is; er zijn 4 looijerijen. In zeer ouden tijd was dit dorp eene stad, met 2 kloosters en 3 kasteelen, gelijk uit oude berigten en uit de oudheden der plaats zelve blijkt; er was hier vroeger ook eene brug over den IJssel, die echter naderhand digt aan de stad verplaatst is. Het dorp doet zich zeer aanzienlijk voor en heeft verscheidene fraaije gebouwen. Het Stadhuis, in 1618 gebouwd, staat midden in het dorp, en heeft goede vertrekken; de Dorpsschool is groot en om hare inrigting bezienswaardig; de Herv. Kerk, een kruisgebouw met eenen vierkanten toren en fraaije spits, is zeer oud, doch in de laatste jaren aanzienlijk verbouwd en verfraaid; er is ook eene R. K. kerk zonder toren, en eene Waag, waarschijnlijk gebouwd, toen de kaashandel te dezer plaatse zeer in bloei was. — Schuin over Gouda ligt aan de Haastrechtsche brug de buurt Stolwijkersluis, alwaar de stolwijksche boezem zich in den IJssel ontlast. Het dorp Stolwijk zelf ligt midden in den waard, 1 uur van de stad, en is vermaard door de stolksche kaas, die aldaar en in den geheelen omtrek gemaakt wordt, en waarvan hier vóór 1760 eene groote markt bestond, die echter later naar Gouda verplaatst is. Het dorp telt 1.750 inw., en heeft 2 looijerijen, 1 garenspinnerij en 1 korenmolen. In den ouden tijd behoorde het tot de heerlijkheid van Arkel, doch in 1730 werd de heerlijkheid door de ingelanden zelven aangekocht; in 1270 werd vergunning verleend tot het aanleggen der Stolwijkersluis; in 1489 werd het dorp door krijgsvolk uit Woerden afgebrand, en later is het herhaalde malen overstroomd. De zeer oude kerk is na 1547 bijna geheel vernieuwd; zij is een dubbel kruisgebouw met vrij hoogen toren, waarin 2 klokken zijn; deze toren is in 1716 omgewaaid, en daarna 9 el lager herbouwd; een groot, door eenen muur omgeven kerkhof is nevens de kerk, wier eene vleugel tot koor dient. — Z. W. van Gouda en wederom aan den IJssel ligt regt tegenover Moordrecht Gouderak, met 1.525 inw., 7 steenbakkerijen, 15 garenspinnerijen, vervaardigt er heerlijke boter en kaas. De in 1658 gestichte kerk is voor weinige jaren aanmerkelijk hersteld, bij welke gelegenheid

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Vlist.

 
wapen van Vlist 992 Bunders
400 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500