• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 349
ten en zijne huisvrouw levensgroot liggen afgebeeld; de spitse toren is vrij hoog. Naast de kerk stond voorheen het Slot, dat den naam van Hof van Putten droeg, doch thans gesloopt is. Het Z. westelijkste deel der provincie Z. Holland wordt ingenomen door de Landen van Voorne, vroeger in W. Voorne of Goedereede, Z. Voorne of Overflakkee, en O. Voorne, het tegenwoordige Land van Voorne verdeeld. Het laatste wordt door den breeden stroom het Haringvliet van de beide anderen afgescheiden, en vormt alzoo met Putten een eiland, dat door de Nieuwe Maas, de Oude Maas, het Spui, het Haringvliet en de Noordzee wordt omringd en eene oppervlakte van 20.580 bunders met 19.000 inw. heeft, die veelal van den landbouw bestaan. Oudtijds was Voorne eene aanzienlijke heerlijkheid, die men nu eens tot Holland, dan eens tot Zeeland rekende, en deze heerlijkheid was eene souvereiniteit op zich zelve, die door eigene wetten, usansen enz. bestuurd, en zelfs in 1570 door Filips II en den hertog van Alba nog als zoodanig erkend werd. Omstreeks 1140 ontving Pelgrim, de jongste zoon van graaf Dirk VI, deze landen van zijnen vader in leen, en was tevens burggraaf van Zeeland. Zijne nakomelingen regeerden tot 1372, en de heerlijkheid ging toen over aan graaf Albrecht van Beijeren. Door Jacoba van Beijeren kwam zij aan Frank van Borselen, na hem aan Karel den stoute en diens weduwe, en eindelijk aan Maria van Bourgondie, waarna zij met Holland vereenigd werd. Oost-Voorne is aan de westzijde wel gedeeltelijk tegen de Noordzee door duinen gedekt, doch dezen zijn hier en daar door het geweld des waters weggeslagen, waarom het eiland meestal door zeer zware dijken aan alle zijden beschermd moet worden. In het O., bij de Bornisse en digt bij Geervliet, ligt het oude Abbenbroek, vroeger veel grooter dan thans, met eene groote, van eenen zwaren toren voorziene kerk. Ten N. daarvan vindt men het dorp Heenvliet, voorheen eene plattelandsstad, met eene haven, de oude Bornisse, die langs deze gemeente loopende zich in de Maas uitstort. De gemeente bevat 1.100 inw.; het dorp heeft een ruim marktveld, is zeer net gebouwd, en bezit een goed Raadhuis, eene oude, maar fraaije en groote kerk, met een vrij hoog koepeltorentje, en het Huis van den heer van Heenvliet, in 1627 herbouwd en met aangename tuinen en wandelingen verbonden. — Even ten O. van dit dorp begint het Voornsche Kanaal, dat van de Nieuwe Sluis digt bij Zwartewaal uit de Maas naar het Haringvliet bij Hellevoetsluis loopt, 10.544 el lang is en in 1857 door 2.964
Hellevoetsluis - van de reede gezien

Provincie Zuid-Holland. Gemeente Zwartewaal.

 
wapen van Zwartewaal 241 Bunders
960 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500